Goodwill Pharma je farmaceutska kompanija osnovana 2003. godine sa sedištem u Subotici. Zahvaljujući profesionalizmu i stručnosti našeg tima, kao i visokom kvalitetu proizvoda i usluga, vrlo brzo smo se na tržištu  pozicionirali kao siguran partner na polju istraživanja tržišta, registraciji, uvozu, stručnoj promociji, distribuciji  i prodaji farmaceutskih proizvoda. Danas u svom portfoliu imamo širok asortiman proizvoda (lekova i dijetetskih suplemenata) koje pokrivaju različite terapeutske grupe.

Zdravlje je osnovna ljudska potreba i preduslov za unapređenje celokupnog životnog standarda. Poštujući najviše međunarodne standarde, želimo da visokim kvalitetom svojih proizvoda i usluga unapredimo zdravstvenu negu i zaštitu i time utičemo na poboljšanje životnog standarda društva u celini. To je misija kojoj su sa istim entuzijazmom i istrajnošću posvećeni svi zaposleni u Goodwill Pharmi.

U cilju daljeg razvoja kompanije, krajem 2019. završeni su radovi na izgradnji modernog poslovnog centra u Subotici, koji osim proizvodnog pogona uključuje i magacin veleprodaje, upravnu zgradu i najsavremeniju laboratoriju za mikrobiološka i fizičko-hemijska ispitivanja, u skladu sa GMP smernicama.

Novi poslovni centar, koji se prostire na 4000 m2, uključuje najsavremeniji proizvodni pogon godišnjeg kapaciteta 15 miliona jedinica. Ovom investicijom ispunjeni su uslovi za dalji rast i razvoj Goodwill Pharme u čijem fokusu će biti proizvodnja visokokvalitetnih lekova i dijetetskih proizvoda za siguran i kontinuiran plasman na globalnom nivou.

Više o nama saznajte na sajtu www.goodwillpharma.rs